Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv

Åbningstid: tirsdage kl. 9 - 16.
 
Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv har lokaler på bagest i voksenudlånet på Vordingborg Bibliotek i Kulturarkaden.
Arkivet har arkivalier, billeder og andre materialer fra foreninger, erhverv og privatpersoner med relation til Vordingborg, Kastrup, Udby og Ørslev sogne.
Kontaktperson:  Berit Christensen , telefon: 55 36 38 17,
Du kan søge i arkivets samlinger af billeder, arkivalier, film, avisudklip, bøger mm. NB: du kan ikke se selve arkivalierne; det er en registrant over, hvad lokalarkivet ligger inde med. 
Søg i samlingerne
email: Lokalarkivet@vordingborg.dk
Lokalarkivet har åbent hver tirsdag kl. 9.00 - 16.00